קול בגבר

איתן כתר-יעקב, מודיעין, 24 ספטמבר 2005

ניקיון מקום התפילה לדבר שבקדושה – תיקון.

 

 

תשמר האישה בעת תפילתה מלשמוע קול זמרה של איש משום קול באיש ערווה ואת

דעתה יסיח. אישה תוזמן בקולו של איש ואילו איש יוזמן במראה של אישה. לפיכך יצניע איש קולו ואישה טפחיה ושניהם יכוונו לבם לשמים בלא מטרד.

אישה מותרת כשליחת

ציבור וזכות היא לציבור ששלחה. אין בקולה ערווה אלא בטפחיה ולפיכך תעלה צנועה וצנועה תראה לקהל (כתר-יעקב).

> ברכת השחר תיקון:

איתן כתר-יעקב, מודיעין, 24 ספטמבר 2005

ברכת השחר – תיקון.

ברוך שעשני אישה

 

איש יברך בשחר "ברוך שעשני איש" ואם ברך ברוך שעשני כרצונו – יצא.

אישה תברך בשחר "ברוך שעשני אישה" ואם ברכה ברוך שעשני כרצונו – יצאה.

 

הן האיש והן האישה יברכו זאת ברגש השמחה השלימה ולא חל הבדל בין האחד לשני ואין האחד פחות והאחר יותר אלא שווים כי משלימים הם זה את האחר. ונראה כי מה שנמצא רב אצל האישה יהיה מעט אצל האיש ומה שרב אצל האיש יהיה מעט אצל האישה והאחד זקוק לשני והאחד ימין לשני. ככל שיגדילו אהבתם כך ימצאו עצמם זה עזר לשני. ככל שיגדילו כבוד אחד את השני כך לא תנגדנה דרכם אלא יחוברו וינהגו פנים בפנים וסוד אחד יהיה להם (כתר-יעקב).

נשים לחירות

בהלכה

מהדורה  4

תיבת טקסט: היו חלק מהתיקון וצרו קשר בדואר 
imail@telegraph.co.il
איתן כתר-יעקב
יו“ר סניף מודיעין, התנועה הירוקה
נשיא אמנת ישראל למים (ע“ר)