הממסד התורני על הציבור כולו.

 

ביום חמישי 25 למרץ בשעה 20:00 בבתי ברעות רח' רותם 25, מתקיים מפגש ראשון בין התנועה הירוקה להלכה ובו יושמו אבני הדרך של הפורום "נשים לחירות בהלכה".   הודעה על השתתפות בדואר אלקטרוני eitan@telegraph.co.il. לפורום יגיע רב חרדי מקרית ספר, אנשי מודיעין ומערים אחרות.

 

 

 

 

 

 

פותחים את הפסח הזה בבניית הלכה פתוחה ומקיימת שוות ערך בפני השולחן ערוך ותורת ישראל.  לאור פסיקות מגדריות רבות של רבנים בדורות האחרונים, נוצרה תחושת קיפוח ואפליה, חוסר צדק וא-סימטריה בין גברים ונשים במגזר הדתי.

 

 קיימת השפעה חזקה מאוד לכל פסיקה מגדרית על תחושת הפרט, גם הנקרא חילוני. מלבד ההשפעה האנטי דתית שיש לכך, כרסום במעמדה של האישה הוא פוגעני כלפי האישה וכלפי משפחתה. ללא חשיבה ביקורתית על פסיקות אלו ובירור משמעותי יתכנו פסיקות נוספות אשר ימשיכו להשפיל את מעמדה של האישה. בסופו של דבר ימאיסו את

כל אחד ואחת מאיתנו דרוש/ה לשינוי המצב הנוכחי. שימוש בחשיבה ביקורתית של הציבור ורבנים ורבניות מכלל זרמי היהדות המוזמנים ומוזמנות להיות חלק משולחן עגול לשיח אשר יערוך את ”השולחן“ לכלל ישראל. שולחן הלכתי שכל אחת ואחד יחפוץ להיות סביבו ולחוש  שייכות שוות ערך לזולתו. איתן כתר-יעקב, מודיעין 2010.

 

 

 

כנס יסוד הפורום 25/03

ונהפוך הוא

איתן כתר-יעקב, מודיעין, 20 מרץ 2010

אישה קוראה מגילה

 

נוהג תקין לתת קריאת מגילה לאישה בשל הידורה של מצווה. רבות הנשים היום אשר רואות עצמן שליחות ציבור לקריאת המגילה, וברכה היא שכך.

קיום קריאת המגילה על יד אישה היא הידורה של

מצווה. "לך כנוס את כל היהודים"...( אסתר,ד,טו') הם דברתה של אסתר.

דבריה של אסתר נשמעים ברוב עם ומקובלים על כלל היהודים לעשות.

אישה מברכת על קריאת מגילה ומוציאת את הרבים ואל יעבור ב“בל תתגודדו“ ואין להפריד מניין.

מה אסתר מצאה חן בעיני כל רואיה ואין חן בתורה

אלא חכמה, כך נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם.

> ברכת השחר תיקון:

איתן כתר-יעקב, מודיעין, 24 ספטמבר 2005

ברכת השחר – תיקון.

ברוך שעשני אישה

 

איש יברך בשחר "ברוך שעשני איש" ואם ברך ברוך שעשני כרצונו – יצא.

אישה תברך בשחר "ברוך שעשני אישה" ואם ברכה ברוך שעשני כרצונו – יצאה.

 

הן האיש והן האישה יברכו זאת ברגש השמחה השלימה ולא חל הבדל בין האחד לשני ואין האחד פחות והאחר יותר אלא שווים כי משלימים הם זה את האחר. ונראה כי מה שנמצא רב אצל האישה יהיה מעט אצל האיש ומה שרב אצל האיש יהיה מעט אצל האישה והאחד זקוק לשני והאחד ימין לשני. ככל שיגדילו אהבתם כך ימצאו עצמם זה עזר לשני. ככל שיגדילו כבוד אחד את השני כך לא תנגדנה דרכם אלא יחוברו וינהגו פנים בפנים וסוד אחד יהיה להם (כתר-יעקב).

נשים לחירות

בהלכה

מהדורה  4

תיבת טקסט: היו חלק מהתיקון וצרו קשר בדואר 
imail@telegraph.co.il
איתן כתר-יעקב
יו“ר סניף מודיעין, התנועה הירוקה
נשיא אמנת ישראל למים (ע“ר)